Mød René

 

Jeg er, Socialdemokratiets folketingskandidat i Vejle Kreds Nord og har desuden i mange år beskæftiget mig med bestyrelsesarbejde, i forskellige almene boligforeninger.

Jeg har været på arbejdsmarkedet i mere end 30 år og har mange års erfaring indenfor transport og servicebranchen.

Jeg er gift og har en datter.

 

Jeg er født i 1963  i det der dengang var det gamle Vesttyskland, af en moder som ikke var i stand til at tage vare på mig, hvorfor jeg brugte de første 4 år af mit liv på et børnehjem. Heldigvis blev jeg i 1968 hentet og adopteret af min forældre.

 

Det var hos socialdemokraterne i Vejle, jeg fik mine første erfaringer med partipolitik. Bl.a.  blev jeg opstillet til Kommunalvalget i 1997 i Vejle. I 2000 flyttede jeg til København, og lagde det partipolitiske arbejde bag mig i en længere årrække. Men nu hvor jeg er flyttet tilbage til Vejle her i 2014, har jeg igen optaget den lokalpolitiske interesse som medlem af Hornstrup/Jelling Socialdemokratiske Partiforening, og efterfølgende blevet valgt til Vejle Kreds Nord's Folketingskandidat, og som medlem af Vejle Kreds Nord's bestyrelse i 2016. 

I november 2016 blev jeg også medlem af Menighedsrådet for Sct. Nicolai Sogn i Vejle.

 

Jeg sidder i dag i følgende bestyrelser og udvalg:

 

- Afdelingsbestyrelsen i AAB Afdeling 41 Løget By i Vejle, hvor jeg er Næstformand.

- Programudvalget for AAB-Vejle

- Repræsentantskabet for AAB-Vejle 

- Følgegruppen for Helhedsplanen i Vejle

- Menighedrådet i Sct. Nicolai Sogn Vejle

- Kontaktperson for Menighedsrådet i Sct. Nicolai     Sogn i Vejle

- Forretningsudvalget for Menighedsrådet i Sct. Nicolai Sogn i Vejle

- Ansættelsesudvalget for Menighedsrådet i Sct. Nicolai Sogn i Vejle

- Bestyrelsesmedlem for Kreds Nord i Vejle 

- Distriktskoordinator for Dansk Flygtningehjælp