Som Afdelingsformand i Grantoften, Ballerup i 2013, sammen med Borgmester Jesper Würtzen og byrådsmedlem Jan Møller, fra Ballerup Kommune