Sammen med Lisbeth Zorning, ved et valgarrangement, for "Stemmer på Kanten" i 2013