Socialdemokratiet har en plan!

Danmark har de sidste år oplevet udfordringer uden lige noget vi herhjemme har set før. Folk fra lande med uro og fattigdom flygtede til Danmark i håbet om et bedre liv. Og jeg forstår dem godt. Jeg vil da klart også helst bo i Danmark. Vi har et stærkt velfærdssystem, lav korruption og vi er et af de lande hvor det er nemmest at blive til det man gerne vil, ligegyldigt hvad dine forældre tjener. Problemet er bare, at der kom langt flere end vi var forberedt på. Og da jeg ser det som en helt grundlæggende dansk værdi at hjælpe folk i nød, er jeg stolt af, at vi ønskede at hjælpe dem. Der hvor jeg dog mener vi slog fejl, er måden vi hjalp dem på. Vi tog imod dem som vi altid har taget imod flygtninge. Det virker altså bare ikke med så store tal. Derfor har Socialdemokratiet gentænkt måden vi hjælper vores medmennesker på. For ingen af os er gavnet af, at tusinder sejler i både over middelhavet og ender ved den danske grænser. I stedet, skal vi få folk til at blive tættere på deres hjemlande, og så i stedet lægge en større indsats i at forbedre forholdene der. Pengene rækker nemlig meget længere i fx Kenya, hvor deres flygtningeprogram, som hjælper ca. 600.000 af nogle af verdens allermest udsatte flygtninge, koster lige så meget som vi bruger på leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark. I Socialdemokratiet er det ikke bare tomme ord når vi siger ”lad os hjælpe i nærområderne” - vi mener det faktisk. Så derfor vil vi have en fordobling (3,5 mia. kr. årligt) af det beløb der bliver brugt i nærområderne og i ”skrøbelige” stater. Samtidig skal vi sikre, at det ikke længere er lige så attraktivt at søge mod Europa. Dette gør vi bedst ved at styrke EU's ydre grænser i fællesskab. En anden meget vigtig ting, jeg mener man bør tage fat i, er mængden af asylansøgere der får afslag på deres ansøgning, men som ikke kan sendes hjem, måske fordi deres hjemland ikke tager imod dem. Det kan vi ikke stå model til. Hvis ikke de har nogen god grund til at være her, skal de ikke tage plads fra dem der har brug for hjælp. En måde at få dem hjemsendt på, er ganske kort at skære i den bistand det pågældende land eventuelt får fra Danmark, hvis de nægter at modtage deres egne borgere. Vi skal tænke nyt og vi skal handle nu - Socialdemokratiet har en plan!

Arbejdspladser

 Når flere har et arbejde, kan flere betale til vores fælles velfærdssamfund. Derfor vil jeg arbejde for at skabe flere, men også bedre arbejdspladser. Med flere og bedre arbejdspladser kan vi skabe et bedre velfærdssamfund, men også undgå ulovlig arbejdskraft og arbejde for danske overenskomster.

 Når vi hele tiden har fokus på at skabe nye arbejdspladser, handler det om både at give muligheder for den enkelte til at klare sig selv og tage vare sin familie, men også gennem skatten at sikre finansieringen til velfærdssamfundet.

Et godt samarbejde på tværs af lønarbejdere, arbejdsgivere og politikere har altid været en grundpille i den socialdemokratiske tankegang. Hvis ikke vi har et stærkt erhvervsliv, går det ganske enkelt ud over lønmodtagerne og vores velfærdssamfund. Derfor skal vi arbejde for at bevare en balanceret og tidssvarende erhvervspolitik.

Integration

 Vi har altid og skal altid hjælpe, når mennesker er i nød. Mennesker, der søger asyl i Danmark skal behandles ordentligt.

Mellemøsten står i brand. Vi ser de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig. Der er brug for vores hjælp – særligt i nærområderne, hvor vi kan gøre den største forskel.

Jeg tror på det danske velfærdssamfund. Et samfund, hvor rettigheder og pligter er grundpillen. Hvor vi taler dansk i klasseværelset. Hvor ingen underkastes social kontrol. Hvor boligområder hænger sammen. Hvor udenlandske lønmodtagere ikke presser lønnen ned for andre.

Jeg mener at antallet af udlændinge, der kommer Danmærk, ikke er ligegyldigt. At der er grænser for, hvor mange vi kan tage imod – hvis vi vil have integrationen til at fungere.

Derfor mener jeg, at vi  skal stramme reglerne for familiesammenføring. Fordi vi skal sikre, at dem der kommer hertil, også kan og vil bidrage og har lysten til at blive en del af det danske samfund.

Kirken

 

Forholdet mellem folkekirken og staten er fastsat i grundloven. Jeg ønsker, at der inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal ses på forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur i folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. 

Hvis vi gerne give folkekirkens medlemmer mere indflydelse på driften af kirken bl.a. ved at nedsætte et nyt demokratisk valgt organ med økonomisk kompetence. Ligesom vi gerne vil overlade flere beslutninger fra ministeren til biskopperne om bl.a. salmebog, gudstjenester og ritualet omkring dåb og konfirmation. 


Kirker, der helt eller delvist tages ud af brug, kan godt bruges til andre formål, men det er ikke noget, Folketinget skal blande sig i. De fleste kirker er betalt af menighederne eller af Kirkefonden. Lukning og genbrug af kirker er derfor en lokal beslutning i samarbejde med provsti og Stift.


Som Socialdemokrat er jeg en stærk fortaler for, at par af samme køn kan blive kirkelig viet. Jeg mener, de skal have samme rettigheder som andre, der elsker hinanden. I Danmark anerkender vi forskellighed og ligeværd, uanset hvem man er, og uanset hvem man elsker. Jeg er derfor glad for, at Socialdemokratiet har medvirkende til at få ændret ægteskabsloven, så alle trossamfund, der har retten til at vie par af forskelligt køn, også har retten til at vie par af samme køn.